Szkolne Przygody

Gangu fajniaków

O akcji

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna


Dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego z dumą przedstawimy nową odsłonę programu edukacyjnego i konkurs skierowany do klas I-III szkół podstawowych oraz premierowo do przedszkolnych oddziałów zerówkowych. Przewodnikami po opowieściach o magii natury będą zupełnie nowi bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu i towarzyszącego mu konkursu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza.
Więcej
Gang fajniaków

Powietrze

W świat zjawisk atmosferycznych wprowadzi najmłodszych Chmurka Celinka. Opowie im o wietrze, ale też o źródłach zanieczyszczeń powietrza. Zaprosi dzieci do zabaw z żywiołem powierza.

Woda

Bohaterką tego filaru jest Kropla Ksenia. Wprowadza w temat czystości wód, znaczenia wody dla człowieka, zwierząt i roślin, wodnych ekosystemów. Zachęca dzieci do wzięcia udziału w wodnych eksperymentach.

Ziemia

Na czele żywiołu stoi doświadczony mentor Drzewo Dobromir, który chętnie podzieli się przyrodniczymi ciekawostkami i zaprosi do ciekawej obserwacji związanej ze światem roślin.

Ogień

Mentorką tego filaru jest Słońce Sonia. Opowiada o sobie w kontekście energii, oświetlenia Ziemi, temperatury. Zachęca dzieci do przeprowadzenia doświadczeń z ogniem – oczywiście tylko pod okiem dorosłych!

Drugi etap
Linia powietrze Linia woda Linia ziemia Linia ogień konkurs finałowy

Lekcje z Fajniakami

Pragniemy by „lekcje z Fajniakami” miały przede wszystkim praktyczny charakter, dlatego materiały edukacyjne – scenariusze do zajęć, audiobooki i video z przykładowymi doświadczeniami - dadzą dzieciom pole do wykazania się kreatywnością i własną inicjatywą. Wierzymy, że będą one doskonałą okazją do urozmaicenia nauki o przyrodzie poprzez zabawę, a także pomogą zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i samodzielnego odkrywania magii natury. Materiały edukacyjne zostały podzielone na cztery filary tematyczne, reprezentowane przez bohaterów „Gangu Fajniaków” czyli żywioły ognia, wody, ziemi i powietrza. Zachęcamy nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie towarzyszącemu programowi oraz przeprowadzenia zajęć o wszystkich czterech filarach tematycznych.
Legenda

Mapa żywiołów

Sprawdź które placówki edukacyjne już wzięły udział w projekcie i stworzyły prace inspirowane żywiołem:

ognia
ziemi
powietrza
wody

Pobierz scenariusze lekcji

Nauczycieli klas I-III i opiekunów grup 0 zachęcamy do pobrania scenariuszy lekcji i materiałów dydaktycznych, które zostały opracowane zgodnie z podstawą programową i we współpracy z doświadczonymi metodykami. Odkryj razem z uczniami magię natury!!!

Scenariusze
wa-ka

Nagrody


W konkursie nagrodzimy w sumie aż 400 klas!

Uczniowie zwycięskich klas otrzymają maskotki odpowiadające żywiołowi przedstawionemu na ich pracach plastycznych, magiczne ołówki z nasionkami i dyplomy.
Opiekunowie wyróżnionych klas otrzymają bon na zakupy w Biedronce oraz dyplom.

Na 15 placówek czekają także nagrody Grand Prix o wartości 3000 zł każda.

Nagrodę Grand Prix można wykorzystać na renowację terenu zielonego wokół szkoły/przedszkola lub zakup ekologicznych sprzętów (np. energooszczędna zmywarka). Żeby ubiegać się o Grand Prix, nauczyciele z danej placówki muszą zgłosić prace konkursowe łącznie do każdego z czterech filarów.

dobromir