FAQ

Drogi Nauczycielu,
Wychodząc naprzeciw sytuacji wywołanej zmianą organizacji pracy w szkołach podstawowych na tryb zdalny, czyli z tej przyczyny, że wykonanie prac w terminie określonym przez Organizatora Programu jest w warunkach pracy zdalnej utrudnione na skutek braku bezpośredniego kontaktu Opiekunów z Uczniami, Organizator Programu podjął decyzję o przedłużeniu konkursu zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozdziale III ust. 2 i rozdziale VIII ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
Zmianie ulegają terminy:
– zgłaszania prac Prac przez Formularz Konkursowy zostaje przedłużone do 2.12.2020r. do godziny 12:00
– zgłaszanie Prac przez Formularz Grand Prix zostaje przedłużone do 7.12.2020r. do godziny 12:00
– ogłoszenie wyników nastąpi 17.12.2020r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dlaczego konkurs został przedłużony i na jakiej podstawie?
Organizator konkursu podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania prac konkursowych z uwagi na wprowadzenie na początku listopada obowiązkowej edukacji zdalnej w klasach I-III szkół podstawowych, aby ułatwić Nauczycielom zgłaszanie swoich klas do konkursu. Taką możliwość przewidywał Regulamin programu i konkursu. Prace można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 2.12.2020r. do godziny 12:00, a zgłoszenia do Grand Prix – do 7.12.2020r. do godziny 12:00.
Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 17.12.2020r. za pośrednictwem strony internetowej www.szkolneprzygodyfajniakow.pl. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają informację o wygranej drogą e-mailową.
Dlaczego Biedronka organizuje konkurs dla szkół i przedszkoli?
Nawyki ekologiczne i miłość do natury trzeba zaszczepiać w dzieciach od najmłodszych lat. Sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie włącza się w inicjatywę budowania wrażliwości ekologicznej. Konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” ma na celu rozbudzenie w najmłodszych pasji do odkrywania magii przyrody i zachęcenie ich do troski o środowisko naturalne każdego dnia.
Czym jest konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”?
„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” to konkurs dla klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkolnych oddziałów zerówkowych, którego celem jest budowanie w dzieciach nawyków ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jest to kolejna odsłona projektu edukacyjnego pod patronatem sieci Biedronka i następca ubiegłorocznej akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, promującej codzienne czytanie wśród uczniów.
Do kogo kierowany jest konkurs?
Program kierowany jest do wszystkich szkół publicznych lub niepublicznych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie podstawowym w przedziale klas I-III, a także do przedszkoli publicznych i niepublicznych z oddziałami zerówkowymi.
Dlaczego konkurs jest dedykowany klasom I – III szkół podstawowych i zerówkom przedszkolnym?
Konkurs jest przeznaczony dla klas I – III oraz zerówek przedszkolnych, ponieważ materiały edukacyjne na których oparto scenariusze lekcji, są dedykowane dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowo, wiedząc jak ważna jest edukacja ekologiczna i budowanie odpowiedzialności za środowisko, chcemy odpowiednią wiedzę przekazać dzieciom już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
W programie biorą udział placówki, czy pojedyncze grupy?
Nauczyciel, zakładający konto w programie, deklaruje udział z wybraną klasą / grupą zerówkową. Jeżeli wszyscy nauczyciele uczący w grupach 0 i klasach 1-3 z danej placówki chcą wziąć udział w programie, każdy z nich musi założyć indywidualne konto (zarejestrować się) za pomocą formularza dostępnego na stronie.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

W jaki sposób można uzyskać materiały edukacyjne przygotowane w ramach programu?
Materiały dostępne są dla nauczycieli posiadających aktywne konto w programie Szkolne Przygody Gangu Fajniaków, po zalogowaniu się do panelu użytkownika.
Co zawierają materiały?
Scenariusze zawierają konspekty zajęć przygotowane zgodnie z podstawą programową, dostosowane do pracy zdalnej lub hybrydowego modelu nauczania. Dodatkowo w ramach materiałów dostępnych po zalogowaniu na stronie konkursu nauczyciel otrzyma również 4 audiobooki - unikalne wstępy fabularne do zajęć i magicznego świata nowych bohaterów oraz 4 video z doświadczeniami ekologicznymi do przeprowadzenia na lekcji lub w domu, dzięki którym każde dziecko będzie mogło odkryć magię natury niezależnie od trybu prowadzenia zajęć.
Co zostało wysłane w paczkach, jakie trafiły do nauczycieli uczestniczących w poprzedniej edycji i przedszkoli?
Do losowo wybranych przedszkoli oraz nauczycieli szkół podstawowych, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji programu, zostały wysłane zestawy materiałów informacyjnych i promocyjnych, zachęcających do udziału w konkursie. Każdy zestaw zawiera losowo wybrane maskotki „Gangu Fajniaków”, książki o przygodach nowych bohaterów, komplet naklejek z bohaterami oraz list przewodni z zaproszeniem do rejestracji na platformie, pobierania materiałów i udziału w konkursie.
W jakim celu Biedronka przesyła paczki do szkół i przedszkoli?
Organizator konkursu „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” wysłał paczki materiałów informacyjnych do losowo wybranych przedszkoli, aby zachęcić je do wzięcia udziału w konkursie oraz do nauczycieli, którzy zarejestrowali się w poprzedniej odsłonie programu edukacyjnego, „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Przesłane materiały są bezpłatne i nie obligują do wzięcia udziału w programie i konkursie, mamy jednak nadzieję, że skutecznie do tego zachęcą!
Do kogo zostały wysłane materiały?
Materiały zostały wysłane do losowo wybranych przedszkoli publicznych i nauczycieli szkół podstawowych, którzy wzięli udział w programie w jego poprzedniej edycji.
Czy jest możliwość dosłania dodatkowych paczek do szkół?
Jeżeli Pani/Pana placówka nie otrzymała pakietu startowego z pierwszej puli, nic straconego! Pierwszych 1000 nauczycieli z placówek, które nie otrzymały pakietu, może go otrzymać po rejestracji na stronie www programu. Osoby, które nie dostały paczki, zachęcamy do pobierania scenariuszy i innych materiałów z naszej strony internetowej, które zawierają wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzania lekcji oraz udziału w konkursie.
Skąd mogę wiedzieć, że moje przedszkole jest w puli wybranych placówek, które otrzymają pakiet startowy?
Sekretariaty przedszkoli, do których zostały wysłane pakiety startowe, otrzymały powiadomienie drogą mailową.
Brałam/brałem udział w poprzedniej edycji konkursu, ale nie dostałem paczki – dlaczego?
Paczki dla nauczycieli, którzy brali udział w programie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” w roku szkolnym 2019/2020, zostaną wysłane na początku października. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem konkursu.
Czy naklejki, które były dołączone do paczek można wykorzystać do zakupu Fajniaków w sklepach sieci Biedronka?
Nie, naklejki przesłane szkołom jako materiały do nagradzania ekologicznych postaw uczniów różnią się od dostępnych w sieci sklepów Biedronka i nie można ich wymienić na maskotki z Fajniakami w sklepach Biedronka.
Jak mogę wykorzystać naklejki dołączone do paczki?
Przesłane do szkół naklejki można wykorzystać jako materiały do nagradzania ekologicznych postaw uczniów. Na naklejkach znajdują się wizerunki bohaterów Gangu Fajniaków z hasłami-postawami, za wykazanie których można nagrodzić dzieci.
Dlaczego w paczkach do szkół zostały wysłane maskotki Gangu Fajniaków?
Mamy nadzieję, że będą one stanowić dobrą zachętę do zainteresowania dzieci tematem lekcji. Maskotki są fabrycznie zapakowane w folię w 100% pochodzącą z materiałów z recyklingu, dodatkowo dochowywane są najwyższe standardy bezpieczeństwa przy ich konfekcjonowaniu i wysyłce. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną nie rekomendujemy swobodnego udostępniania ich całej klasie lub większym grupom uczniów, ale pozostawiamy w gestii dyrekcji i nauczycieli, jak zechcą je wykorzystać – np. jako motywację do aktywnego udziału w lekcjach.

KONKURS

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Wysyłanie prac konkursowych odbywa się od dnia 21 września 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 grudnia 2020 r., natomiast wysyłanie i odbiór nagród odbędzie się do 31.01.2021r. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział klasy I-III szkół podstawowych oraz przedszkolne oddziały zerówkowe zgłoszone przez nauczycieli - Opiekunów, którzy uprzednio zarejestrowali się na stronie internetowej konkursu.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Aby wziąć udział w konkursie, opiekun klasy powinien zarejestrować się na stronie internetowej programu, a następnie korzystając z materiałów dostępnych na stronie przeprowadzić w klasie lekcje dotyczącą wybranego żywiołu. Lekcję należy udokumentować poprzez fotografię klasy (fotografia nie będzie widoczna w galerii prac – będzie dostępna wyłącznie dla Jury konkursowego i nie będzie nigdzie publikowana) lub zrzut ekranu jeśli lekcja odbywa się w trybie zdalnym oraz napisania krótkiego opisu przeprowadzonych zajęć (na maksymalnie 1000 znaków). Następnie każdy z uczniów wykonuje indywidualną pracę plastyczną dotyczącą omawianego żywiołu, którą również należy udokumentować za pomocą zdjęć. Na stronie internetowej programu przy pomocy specjalnego formularza dostępnego z poziomu profilu nauczyciela umieszczamy zdjęcie klasy oraz indywidualnych prac uczniów. W przypadku zwycięstwa klasy, nagrodzeni zostaną tylko uczniowie, których prace zostały zgłoszone (do szkoły zostanie wysłana taka liczba nagród indywidualnych, ilu uczniów nauczyciel zgłosił do konkursu).
W jaki sposób nauczyciel może zarejestrować się w konkursie?
Rejestracja nauczyciela następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Nauczyciel/Opiekun klasy I-III lub zerówki przedszkolnej powinien podać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz nazwę szkoły/przedszkola i swojej klasy / grupy.
Rejestracja umożliwia:
- dostęp do scenariuszy lekcji i unikalnych materiałów edukacyjnych audio i video;
- przesłanie pracy konkursowej.
- otrzymanie jednego z pakietów startowych, dla pierwszych 1000 nauczycieli, którzy zarejestrują się w konkursie
Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie do końca trwania konkursu.
Czy istnieją limity nauczycieli z danego przedszkola/szkoły którzy mogą wziąć udział w konkursie?
Nie, nie ma limitu liczby nauczycieli/opiekunów z jednej placówki mogących zarejestrować się do konkursu.
Czy jeden nauczyciel może zarejestrować wszystkie klasy w szkole w celu otrzymania materiałów, które rozda innym nauczycielom?
Nie, jeden nauczyciel może być opiekunem tylko jednej klasy, która chce wziąć udział w konkursie.
Jak powinna wyglądać praca konkursowa?
Praca konkursowa do każdego z projektów składa się z dwóch elementów: merytorycznego (zdjęcie klasy podczas lekcji zorganizowanej w oparciu o scenariusz dostępny po rejestracji na stronie oraz napisania krótkiego opisu przeprowadzonych zajęć (na maksymalnie 1000 znaków)) i artystycznego (zdjęcia prac plastycznych dzieci poświęconych wybranemu z żywiołów). W ramach jednego filaru tematycznego nauczyciel ma możliwość zgłoszenia tylu prac plastycznych, ile dzieci znajduje się w jego klasie/grupie.
Ile prac konkursowych może nadesłać jeden nauczyciel w ramach konkursu?
Do każdego filaru tematycznego nauczyciel może zgłosić jedną pracę w rozumieniu jednego zdjęcia klasy dokumentującego przebieg lekcji oraz po jednym zdjęciu prac plastycznych dzieci na temat żywiołu, którego dotyczyła lekcja. Formularz konkursowy dopuszcza w ramach zgłoszenia pracy konkursowej do jednego filaru tematycznego do 30 zdjęć indywidualnych prac plastycznych uczniów, zakładając maksymalną liczbę uczniów w grupie jako 30 osób. Nauczyciel nie może zawrzeć w zgłoszeniu więcej niż jednej pracy jednego dziecka – zdjęć prac artystycznych powinno być dokładnie tyle, ilu uczniów bierze udział w konkursie w danej klasie. Jeden nauczyciel nie może zgłosić prac więcej niż jednej klasy.
Czy decydując się na realizację wszystkich filarów tematycznych, nauczyciel musi nadesłać je w określonej kolejności?
Nauczyciel może realizować projekty w dowolnej kolejności, Organizator w żaden sposób jej nie narzuca.
Co zrobić, by ubiegać się o nagrodę Grand Prix?
O nagrodę Grand Prix może ubiegać się szkoła/przedszkole, w której nauczyciele zrealizują wszystkie cztery projekty (łącznie wśród zgłoszeń od nauczycieli z tej szkoły znajdą się prace do każdego z czterech filarów tematycznych - ogień, woda, ziemia i powietrze). Po spełnieniu tego warunku, na profilach nauczycieli z danej placówki pojawi się opcja wypełnienia formularza Grand Prix. W formularzu jeden z nauczycieli danej szkoły/przedszkola powinien zgłosić uzasadnienie, dlaczego dana placówka powinna dostać dofinansowanie w wysokości 3 000 zł na renowację terenu zielonego lub zakup ekologicznych sprzętów. Uzasadnienie musi zawierać do 3 zdjęć oraz tekst o objętości do 5 000 znaków. Zgłoszenie Grand Prix można wysłać tylko raz – po wysłaniu zgłoszenia przez jednego nauczyciela, formularz przestaje być dostępny dla pozostałych nauczycieli z tej placówki.
Kto decyduje o przyznaniu głównej nagrody Grand Prix?
Nagrodę Grand Prix przyznaje Jury. Aby ubiegać się o Grand Prix, nauczyciel będzie musiał uzasadnić, dlaczego nagroda powinna powędrować akurat do jego szkoły/przedszkola.
Kto wchodzi w skład Jury?
W skład Jury wchodzą eksperci powołani przez Fundatora konkursu
Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe?
Jury oceni Prace Konkursowe według następujących wytycznych:
- kreatywność;
- widoczne zaangażowanie dzieci w tworzenie prac;
- wykorzystanie postaci Fajniaków.
W jaki sposób można przesłać pracę konkursową?
Zalogowani nauczyciele w terminie 21.09 – 02.12.2020 będą mieli dostęp do formularza konkursowego na stronie internetowej konkursu, a w terminie 21.09 – 07.12.2020 również do formularza zgłoszenia Grand Prix, jeśli do 2.12 zostały zgłoszone prace do wszystkich czterech żywiołów. Zdjęcia klasy podczas lekcji wraz z opisem oraz prac artystycznych uczniów należy załadować w podanych w formularzu miejscach. Formularz przyjmuje pliki .jpg, .png o wielkości do 3MB. Uzasadnienie przyznania Grand Prix (możliwe do przesłania po realizacji wszystkich 4 filarów tematycznych konkursu) wraz z maksymalnie trzema zdjęciami należy wstawić w odpowiednie pola w specjalnym formularzu.
Zgłosiłam/zgłosiłem pracę konkursową, ale nie widzę jej w galerii na stronie – dlaczego?
Po przesłaniu, każde zgłoszenie jest sprawdzane przez moderatorów pod kątem zgodności z regulaminem i pojawi się w galerii prac dopiero po pomyślnym procesie weryfikacji. W razie problemów i uchybień formalnych pracy, nauczyciel otrzyma informacje od moderatorów drogą telefoniczną lub e-mailową i możliwość poprawienia pracy – o ile praca zostanie zgłoszona do 30.11.2020 czyli 3 dni przed końcem przyjmowania zgłoszeń.
Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 17 grudnia 2020 r. na stronie internetowej konkursu, poprzez wskazanie zwycięskich klas. Laureaci zostaną również powiadomieni o wynikach konkursu drogą e-mailową na adres Opiekuna Zespołu Konkursowego.

NAGRODY

Ilu zostanie wyłonionych i nagrodzonych zwycięzców?
W konkursie zostanie nagrodzone 400 klas. Dodatkowo wśród placówek, które spełniły dodatkowe warunki konkursu (nadesłanie prac dotyczących wszystkich czterech żywiołów oraz zgłoszenie przez formularz Grand Prix uzasadnienia), zostanie wyłonione 15 nagród Grand Prix.
Jakie przewidziane są nagrody i kto je otrzyma?
Wśród uczniów klas, które zgłosiły prace konkursowe, ale nie wygrały jednej z 15 nagród Grand Prix, Jury wskaże 400 zespołów (po 100 z każdego filaru tematycznego), których uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe – maskotki promocyjne akcji, magiczne ołówki do zasadzenia w doniczce oraz dyplomy. Dana klasa/grupa otrzyma tyle nagród, ile prac plastycznych zgłosił jej Opiekun.
Jaka jest nagroda Grand Prix dla szkoły/przedszkola?
Laureaci Grand Prix zdobywają nagrodę finansową dla swojej placówki o wartości 3000 zł każda, jako dofinansowanie renowacji terenu zielonego wokół placówki lub zakup ekologicznych (np. energooszczędnych) sprzętów do użytku placówki.
Jakie przewidziane są nagrody dla Opiekuna Klasy?
Opiekun zwycięskiej klasy otrzyma nagrodę pieniężną, w postaci bonu na zakupy w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, o wartości nominalnej 100 zł. Każdy nauczyciel, który prześle prace konkursową, otrzyma również certyfikat udziału w programie.