Do tej strony mają dostęp tylko zalogowani nauczyciele

Jeśli chcesz pobrać scenariusze lekcji urozmaicające naukę czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej, zarejestruj swoją klasę tutaj